1. Titularitat del lloc web

El domini www.sergalgr.com és titularitat de SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. amb NIF B64691363, titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les webs i els seus continguts, sens perjudici dels drets legítims de tercers.

La societat titular està inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Volum ____, Foli 13, Secció 1a, Full L-22873, amb CIF B64691363, el domicili social de la qual es troba a l’Avinguda Catalunya 5, 25310, Agramunt, Lleida. Es pot posar en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica següent: info@sergalgr.com.

2. Termes i condicions

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús que conté. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. i l’usuari.

L’Avís Legal i les condicions dels serveis prestats a través d’aquest lloc web, podran modificar-se quan SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. ho consideri oportú o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions es notificaran de manera adequada i seran vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web, llevat que es manifesti el contrari.

3. Productes i serveis

SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. ofereix determinats serveis/productes als usuaris, sotmesos als termes i condicions indicats en aquest lloc web, l’usuari ha de llegir amb atenció les condicions que s’apliquen a cada servei i que no eximiran en cap cas, llevat que es manifesti el contrari, del compliment del que s’expressa en l’Avís Legal.

4. Continguts

SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L.  realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que es publiquen en el lloc web. Tots els continguts que s’ofereixen a través del lloc web es troben actualitzats, SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. es reserva la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment. SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que puguin aparèixer en aquest lloc web.

SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. ofereix enllaços, directa o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es troben fora d’aquest lloc web. La presència d’aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa.

5. Limitació de responsabilitat

No es garanteix que els serveis del lloc web siguin ininterromputs, oportuns, segurs o lliures d’error, ni s’ofereix cap garantia pel que fa als resultats que es puguin obtenir de l’ús dels serveis o de la precisió o fiabilitat de qualsevol informació obtinguda. No es controlen, ni es fan propis, ni es garanteix l’exactitud, qualitat, veracitat, fiabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web. De la mateixa manera, no controla ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web.

SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. tampoc es responsabilitza del contingut dels llocs web als quals enllaça fora de la seva pàgina. Tampoc serà responsable de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços. SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. no pot garantir la disponibilitat i el correcte funcionament dels enllaços a altres llocs web.

6. Propietat Intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i els seus continguts es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del Portal, si no es té l’autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L’accés al lloc web no suposa en cap cas l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren. Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin titularitat de SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. o els seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús del Portal i/o dels seus continguts, confereix a l’usuari cap dret sobre les marques, logos, i/o signes distintius en ell inclosos protegits per llei.

7. Navegació i seguretat

SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través d’aquest lloc web es porti a terme en les millors condicions. SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. no es fa responsable de cap tipus de perjudici sofert pels usuaris degut a l’ús de navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat aquest lloc web.

SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. no garanteix, ni es responsabilitza que l’accés a aquest lloc web sigui ininterromput o es trobi lliure d’error. En cap cas SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. serà responsable dels perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin de l’accés i l’ús d’aquest lloc web.

8. Legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquesta pàgina web, així com les relacions que se’n poguessin derivar estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola.

9. Termes i condicions d’ús

SERGAL GESTIÓ RAMADERA, S.L. es reserva el dret a suspendre o cancel·lar l’accés en el cas que s’utilitzi per incomplir qualsevol llei aplicable o les normes d’ús habituals a internet, o bé si s’utilitza el seu domini en relació amb una activitat il·legal, així com si es rep notificació en aquest sentit emès per una autoritat competent o en els altres supòsits contemplats per la legislació vigent.

Els usuaris, quan utilitzin el lloc web i els serveis vinculats, hauran de respectar les obligacions següents:

a. No introduir, emmagatzemar o difondre, mitjançant el lloc web o a través de qualsevol dels seus serveis vinculats, cap programa d’ordinador, dada, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de causar danys al lloc web, a qualsevol dels seus serveis vinculats o a qualsevol equip, sistema o xarxa del titular del domini, de qualsevol usuari, dels seus proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que d’una altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el seu funcionament normal.

b. No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del titular del domini, dels seus proveïdors o de tercers.

c. No utilitzar els continguts i, en particular, la informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda o amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

d. Hauran d’abstenir-se d’eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert, ja sigui en el lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació que se n’hagin obtingut, per a la protecció dels seus drets.

i. Hauran d’abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) del titular del domini o dels tercers que figurin en el lloc web i en cadascun dels diversos serveis oferts.

f. S’abstindran de realitzar qualsevol actuació que pogués comportar una desviació del trànsit del lloc web.