L’efectivitat de l’arc de desinfecció depèn de la seva correcta utilització.

Cada setmana s’anuncien jornades i cursos relacionats, tots ells, amb la bioseguretat. L’assistència sol ser sempre nombrosa, ja que és un tema que desperta molt d’interès. Implementar tot allò que s’ha après és un punt molt important. Sovint són poques les mesures tractades que s’acaben aplicant. Una d’aquestes importants mesures de bioseguretat, del que es disposa en moltes instal·lacions, però que no a totes elles s’utilitza correctament, són els arcs de desinfecció.

L’arc de desinfecció és una mesura més per a mantenir la màxima bioseguretat en les nostres instal·lacions. S’ha d’aplicar desinfectant en la quantitat i en la duració correctes. En el vehicle que hi passi, li apliquem l’obligació de fer-ho lentament.

La bona utilització de l’arc de desinfecció minimitzarà els riscos en les instal·lacions i n’augmentarà la bioseguretat.

Els nostres CIAs estan tots protegits amb aquest sistema. D’aquesta manera ens assegurem que qualsevol vehicle que entri en el tancat perimetral exterior tingui una desinfecció total. Per altra, el tancat interior queda sempre protegit, ja que no es permet l’entrada de cap vehicle.

Treballem per a la millor bioseguretat!

Últimes notícies