Les bones pràctiques en bioseguretat, com el doble tancat perimetral, poden ajudar a prevenir i reduir la introducció de malalties procedents de fonts externes.

Evitar l’entrada de vectors que poden posar en risc la sanitat interior a les nostres instal·lacions animals és una bona mesura de bioseguretat. En aquest sentit, el disseny i construcció del tancament perimetral és bàsic per tal d’obtenir-ne la màxima efectivitat. És important que aquest disseny sigui real i efectiu. Realitzant un doble tancat perimetral, la protecció enfront a diferents amenaces és molt major.

Tant a grans ungulats, com porcs senglars (PPA, circovirus, PRRS), cabirols i cérvols (tuberculosis, brucel·losis), com a petits lagomorfs, com llebres i conills (tularèmia, mixomatosis), els ha de ser impossible acostar-se a les nostres instal·lacions animals.

Aquest doble tancat perimetral té, també, un segon objectiu: un control més eficaç d’entrades i sortides de vehicles i persones, i se suma a l’arc de desinfecció com a mesura de bioseguretat externa.

El tancament perimetral ha d’assegurar que el personal de l’explotació pugui dur a terme totes les operacions rutinàries derivades de la seva activitat sense sortir del recinte delimitat.

Aquest doble tancament perimetral necessita, també, un mínim manteniment periòdic, arranjament de possibles forats, desbrossament de flora ruderal…

Unes bones mesures de bioseguretat poden suposar un estalvi important prevenint possibles infeccions.

Últimes notícies