La bioseguretat no representa ni grans reptes ni grans inversions.

S’entén per bioseguretat la implementació de mesures que redueixen el risc que agents infecciosos siguin introduïts i disseminats dins la nostra explotació porcina. Per exemple, el seguiment d’un flux lògic i coherent de persones dins la nostra granja és una eficient mesura de bioseguretat que busca aquest fi. A poques granges la gent es mou seguint aquest flux lògic i coherent. Els moviments dins la mateixa explotació sempre han de ser de zones més netes a zones més brutes, o explotacions annexes (deslletaments o engreixos). Les zones més netes serien on hi ha les femelles reproductores, àrea de serveis, gestació i maternitats. La zona intermèdia, pel que fa a sanitat, seria la zona de deslletament dels garrins. Finalment, la zona considerada menys neta seria la zona d’engreix i finalització. El flux de persones sempre ha de seguir aquest sentit.

Una bona pràctica per tal de reforçar aquesta bioseguretat entre passos intermedis i en el flux de persones és col·locar pediluvis amb solució desinfectant. L’objectiu principal dels pediluvis és evitar la transmissió mecànica dels patògens a causa del flux de personal entre i dins les diferents naus de l’explotació. Els pediluvis s’han de proveir d’aigua neta i desinfectant constantment i han de ser col·locats en zones on no puguin ser esquivats.

Últimes notícies