Sergal-SafeGenetics

A Sergal sempre hem prioritzat la #investigaciósergal.

Perquè som conscients:

_ De la incidència del factor genètic en la millor productivitat de la teva granja.

_ De què la teva prioritat és oferir als teus clients la millor qualitat a un preu competitiu.

Fem nostre la teva prioritat i la transformem en un repte.
I és que ens agraden els reptes.

I per tant,

Conscients que la investigació genètica és un punt clau per tal de minimitzar les pèrdues i garantir la satisfacció del consumidor final, tenim actiu el programa SafeGenetics:

_ Un programa que neix de la suma del desig de millor servei i del treball basat en la prevenció.

_ Un programa que ja des del principi va liderar la investigació en l’estudi genòmic per detectar seqüències d’ADN alterades i implicades en la transmissió d’hèrnies porcines.

_ Un programa que aprofita tots els esforços de recopilació d’ADN dels animals Sergal i d’emmagatzematge d’informació genòmica gràcies a la nostra col·laboració amb la Universitat de Saragossa.

_ Un programa que actua detectant i excloent als mascles que presenten alteracions genòmiques causants d’aquest tipus de defectes morfològics.

I amb aquest programa, comencem a treballar i establim un pla per donar-te una resposta.

_ La nostra actuació a la teva granja comença quan les incidències d’hèrnia assoleixen el 2%.

_ Anem a la granja, sovint a la fase de maternitat o deslletament

_ Traiem una mostra d’uns 15-20 garrins que presenti hèrnia inguinal. Sovint hèrnia escrotal en mascles.

_ Enviem les mostres al LAGENBIO (Laboratori de Genètica Bioquímica de la Universitat de Saragossa)

_ Al Laboratori de la Universitat de Saragossa hi tenim identificats genèticament tots els verros de Sergal.

_ Al Laboratori es fa una comparativa entre les mostres de garrins i els verros potencialment pares dels garrins mostrejats.

_ Amb aquesta comparativa sabem quin és el verro causant i passem a substituir-lo. D’aquesta manera evitem que segueixin apareixent més casos d’hèrnia entre els seus descendents.

_ Aquests verros poden passar al programa d’investigació de la Universitat de Saragossa. Aquesta investigació té com a objectiu determinar elsgens o grups de gens relacionats amb l’aparició d’aquesta malformació. Perquè el treball d’investigació és bàsic per avançar en la prevenció.

Amb el programa SafeGenetics, posem tots els nostres esforços perquè la incidència de les hèrnies porcines no afecti la teva producció en quantitat, ni en qualitat.

Perquè Sergal és lideratge, innovació i tecnologia. 

#investigaciósergal
#safegenetics

Sergal-SafeGenetics

Últimes notícies